Ontmoet 17+ Regionale Jongeren avonden
GGIN

Ontmoet 17+ Regionale Jongerenavonden GGIN is een samenwerking tussen de gemeenten Barneveld, Elspeet, Uddel en Scherpenzeel. Wij als jongeren ontmoeten elkaar graag elke tweede vrijdagavond van de maand in een van onze kerken.

De eerstvolgende avond: D.V.vrijdag 14 juni

14

juni

vrijdag
​​​​​​​​​​​​​​2024

​​​​​​Elspeet​​​​​​

13

september

vrijdag
​​​​​​​2024

​​​​barneveld​​​​​​​

11

oktober

vrijdag
​​​​​​​2024

​​​​elspeet

08

november

vrijdag
​​​​​​​2024

​​​​​uddel

Eerstvolgende avond:

vrijdag 14 juni

afsluitende avond met bbq

Deze datum is alweer de laatste avond van het seizoen; een afsluiter met een barbecue! Na de opening (om 18.00 uur) starten we met een barbecue. Er is volop ruimte voor ontmoeting en gesprek. Na de barbecue is er een afwisselend programma opgezet waaronder een korte presentatie van de stichting Hope for England en gezamenlijke ontspannende activiteiten (spellen o.a.). Deelname aan de barbecue is kosteloos. Wel graag voor de barbecue opgeven.

P.S. er wordt een collecte gehouden voor stichting Hope for England*. We zien je graag komen!Kom je ook?

Datum: vrijdag 14 juni 2024
Locatie: Kerkgebouw Elspeet

Adres: Oude Hof 12, Elspeet

Thema: Afsluitende avond met bbq

​​​​​​​Inloop avond: 17.30 uur

Opening avond: 18.00 uur; daarna barbecue

Start vervolgprogramma: 20.15 uur

Contact: info@ontmoetjongerenggin.nl

*stichting Hope for England is opgericht om kerk en onderwijs op gereformeerde grondslag in Engeland te bevorderen. De focus van dit nieuwe werkveld van Roland Knight ligt nu rond de Hope Chapel te Rochdale, waar in de 19e eeuw de prediking van ds. Warburton en ds. Kershaw klonk. Een betrokkene bij dit werk zal de aanleiding, achtergrond en de huidige werkzaamheden toelichten.

Aanmelden

Meld je ook aan!

Voor de eerstvolgende jongerenavond op D.V. vrijdag 14 juni 2024


 

Aantal personen:


Blij om jullie te zien...

.....afgelopen vrijdagavond in Uddel. Wat een bijzondere avond! Onder grote belangstelling hebben we mogen luisteren naar hoe de Heere Zijn knechten roept en zendt. Ds. Krijgsman vertelde daarbij ook uit zijn eigen leven als student en predikant. Afgesloten werd met een heerlijk warm broodje bij een gezellig vuurtje. Tot de volgende keer D.V. in Elspeet!lGraag zien we jou weer!

Op deze zomerse avond was je er weer in Barneveld! Daar waren we blij mee! Omdat we deze avond leerden hóe de Bijbel te lezen voor jezelf en met anderen. Ouderling A. Bolier gaf aanwijzingen en praktische tips, ook n.a.v Markus 17. De praktische tips krijg je nog op de groepsapp te zien. Dank voor jullie openheid en gezelligheid. We zien jullie graag een volgende keer D.V.!

Bedankt dat je er was....

.....afgelopen vrijdagavond in Elspeet waarin Bert-Jan Ruissen ons meenam in de wereld van wetgeving, invloed van de EU op ons dagelijks leven en vergaande afspraken over landen heen. Super dat jullie met een heleboel vragen kwamen! Naast de SGP zijn er nauwelijks andere christelijk/conservatieve partijen uit andere landen. Elke stemt telt, dus ook die van jou..! Dank voor jullie gezelligheid en hopelijk tot vrijdag 12 april in Barneveld.


Dank voor je komst!

Fijn dat we jullie weer in Uddel mochten ontmoeten! We hebben samen met SGP-raadsleden Jan Kloosterman en Henk van den Berge nagedacht over hoe we als christen in debat kunnen gaan over maatschappelijke thema's. Het afsluitende Lagerhuisdebat was een geslaagde en interessante oefening voor ons allemaal. We zien jullie graag een volgende keer D.V.

Terugblikken

Leuk dat je naar Barneveld kwam!

De eerste avond van het nieuwe jaar zit er op! Mooi dat jullie bij de ondernemersavond aanwezig waren. Samen dachten we na over winst maken, leiderschap en christen zijn op je werk. We kregen terug dat het forum met ervaren ondernemers erg werd gewaardeerd. Alsook dat het christelijke perspectief centraal stond: "zonder Mij kunt gij niets doen". Het RD was er ook: zie hierbij het artikel: Artikel RD met foto's - Beeldgebruik: Niek Stam, Gelinda Snellen

Van harte welkom in Uddel op D.V. 9 februari 2024. Wil je een reactie geven, of tips? Mail naar ons info-adres!

Terugblikken

Dank voor je komst naar Scherpenzeel!

Mooi dat er weer een heel set jongeren was op de laatste avond van dit jaar. Ouderling A. Thomson sprak over wereldmachten. Verschillende wereldmachten kregen de aandacht: Rusland, China, Amerika etc. Zo kregen we een inkijkje in de actualiteit van vandaag en hoe deze wereldmachten een rol spelen bij de oorlog in Oekraine bijv. Er was ook aandacht voor machten dichtbij:: welke rol speelt de EU of dichterbij ons zelf: onze smartphone: hoe gaan we daarmee om? Het was een fijne en leerzame avond!

Dank voor je komst naar Elspeet!

Fijn dat je er was! We hebben het deze avond gehad over evangelisatie. Relevante vragen waren: hoe kijkt de seculiere wereld naar christenen en andersom en hoe brengen we evangelisatie in de praktijk? De uitkomsten hiervan zijn nuttig om scherp te hebben voor iedereen die het Evangelie wil delen. En dat is elke christen verplicht. Met aandacht voor de juiste voorbereidingen en hoe je jezelf kunt aanpassen aan de ontvanger van de boodschap. Een mooie avond!

Bedankt voor je komst!

Onder grote belangstelling hebben we de tweede avond van het seizoen gehouden in Uddel. Het onderwerp was 'als het anders loopt in je leven.' De heer Rebel van stichting Toerusting heeft met ons stilgestaan hoe ons brein werkt. O.a. op het gebied van emoties: hoe werkt de duivel dan ook. Het ging over typen slachtoffers, zoeken naar hulp en toerusting vanuit christelijk perspectief. Dank voor jullie interactie in de vragenronde! Graag tot D.V. 10 november in Elspeet.

​​​​​​​Fijn dat je er was!

De eerste avond van het nieuwe seizoen is voorbij. En wat was het mooi om elkaar weer te zien! Tijdens de maaltijd werd er al volop kennis gemaakt met elkaar. We hebben het thema 'lijden in Bijbels licht' met elkaar besproken onder leiding van ds. A. Verschuure. De vraag die centraal stond is 'waar brengt het ons'. Dichter bij het leed of bij Christus? Dank dat jullie er waren en graag tot ziens op D.V. 13 oktober in Uddel.

Graag tot september.

Op de laatste avond van het seizoen heeft dominee A. Schultink ons meegenomen in zijn persoonlijk levensverhaal en een en ander verteld over het onderwerp: de wedergeboorte. Een onderwerp waar veel over gesproken en gezegd is: hoe werkt God in harten van zondaren? Wat doen wij met de oproep tot bekering in ons leven? Fijn dat er veel vragen werden gesteld! Dankjewel voor je komst en we zien je graag D.V. vrijdag 15 september in Barneveld.

Bedankt vanuit Elspeet!


Steef Post heeft ons meegenomen in onze eigen generatie deze avond! De huidige generatie is op zoek naar grenzeloze vrijheid maar ervaart stress. Zeker onder druk van (sociale) media. Voor wie wil je relevant zijn? Zijn verhaal gaf ons duidelijkheid over hoe we grote en kleine besluiten kunnen nemen vanuit maatschappelijk en persoonlijk oogpunt. En zeker vanuit het oogpunt van onze doop. Welkom op de volgende avond D.V. donderdag 8 juni.
Terugblik vanuit Barneveld - dankjewel!


Die informele avond was voor veel jongeren een waar genoegen. Het was goed om te beginnen met Gods Woord uit Hebreeen 12 en samen te zingen. Voor de rest van de avond werden nieuwe contacten gelegd onder het genieten van de taart, hamburgers, de teamgeest met de quiz en allerlei spellen die (spontaan) op tafel kwamen. Het is helder: dit gaan we bij leven en welzijn een keer of wat herhalen. Bedankt voor de gezelligheid die jullie meebrachten!


Goed dat we je gezien hebben in Uddel!


Ondanks de weersomstandigheden waren er toch een heel aantal jongeren in Uddel! De speker, de heer A. Kooijman, heeft ons figuurlijk meegenomen in het heelal. Wat een bijzondere wereld is dat! Wat is het heelal onmetelijk groot! Veel klassieke thema's kwamen langs: verhouding wetenschap en Bijbel; wat weten we wel en niet? Een boeiende lezing. Wat overblijft is: verwondering naar onze Schepper en een indruk van onze nietigheid. 't Is de Heer, wiens alvermogen, 't groot heelal heeft voortgebracht (Ps. 146:4). Bedankt voor jullie komst, vragen en inbreng. We kijken heel goed terug!

We hebben je gezien in Barneveld.


Prachtig om te zien hoe groot de interesse was in het onderwerp Liefde en Relaties. De therapeuten van Praktijk den Uijl hebben ons alles verteld over de peilers van een goede relatie (geestelijk, emotioneel, lichamelijk en sociaal) en over de verwerking van persoonlijke pijn van het verleden in het heden. Veel tips zijn er gedeeld. Bovendien is er gewezen naar Christus als dé Bruidegom die alles voor Zijn kerk over had. Zoekt eerst het Koninkrijk Gods. Fijn dat jullie er waren!

Aanmelden

Leuk dat je er was in Scherpenzeel!


Dhr. L. van Welie heeft ons vertelt over zijn werk als IC-verpleegkundige. Hij legde uit wanneer je op het IC terecht komt en voor welke moeilijke keuzes familieleden van patiënten, maar ook zorgmedewerkers komen te staan. Deze keuzes gaan vaak over leven en dood. Hoe ver kun je gaan? Deze ethische dilemma's hebben we besproken. Na de pauze heeft dhr. Van Welie de vragen die er waren met ons behandeld. Het was een aansprekend thema, waar iedereen mee te maken kan krijgen. Leuk dat je er was!

We zien jullie graag terug op de eerstvolgende jongerenavond op vrijdag 10 februari 2023 in Barneveld!

Hartelijk dank voor jullie komst naar Elspeet


Ouderling Thomson heeft een boeiende lezing gegeven over de positie als christenen in Nederland en Europa. Bijvoorbeeld: hoe is in Nederland de gereformeerde gezindte tot standgekomen? Kunnen wetten ons beschermen, wat mogen wij verwachten? Wie zijn onze medestrijders? Aan de ene kant zijn we enorm bevoorrecht en hebben we een uitzonderingspositie als christenen in ons land. Aan de andere kant zien we steeds meer antichristelijke ontwikkelingen en dezelfde wetgeving. Ouderling Thomson riep ons op om waakzaam te zijn, maar bovenal vrede met God te zoeken. We hopen jullie te ontmoeten op 13 januari 2023 in Scherpenzeel!

Aanmelden

Dank voor je komst naar Barneveld


Mark Brouwer heeft ons vrijdag 11 november meegenomen naar de wereld van grote beslissingen op hoog niveau. Zijn werk bij de NAVO kwam die avond dichterbij. Hij deelde met ons de achtergronden van de oorlog in Oekraine en de nood van vluchtelingen. Ook hebben we samen nagedacht over normen en waarden op persoonlijk niveau met de groepjesbespreking. Mark benadrukte ons nooit onze afkomst te verloochenen, in welk beroep of studie je ook doet of hebt. Niets gaat buiten Zijn regering om. Fijn dat er weer zo'n grote groep was! We hopen je de volgende keer, vrijdag 9 december, in Elspeet te ontmoeten!


Dank voor je komst naar Uddel op 14 oktober!


Fijn dat jullie er allemaal waren in het mooie Uddel. Dominee Krijgsman begon met de vraag of we beseffen dat de Bijbel het Woord van Gód is. De Bijbel is uniek! Hij leert ons Wie Hij is, wie wij waren voor de val en wie we zijn door de val. Maar ook hoe we door genade zalig kunnen worden. Hij gaf aan waarom het zo noodzakelijk is om de Bijbel te hebben als wapen, om onze mening goed te kunnen onderbouwen in de maatschappij. Onderzoek wat je leest. We kijken terug op een leerzame lezing en gezellig samenzijn. Graag zien we jullie terug in Barneveld op D.V. vrijdag 11 november.

Fijn dat je er was in Barneveld!


Op vrijdag 1 juli 2022 hadden we samen de afsluiting van het seizoen. Dominee Van der Tang sprak over Gods leiding on ons leven en hoe hij dat heeft ervaren. Ook gaf hij ons praktische tips bij het maken van onze keuzes in ons leven. We zagen terug in de enquete dat jullie de groepsgesprekken en kennismaking hebben gewaardeerd! We hebben de avond afgesloten met lekker ijs van Ijstijd! Fijn dat jullie er waren, de zaal zat propvol, dus de volgende keer zetten we nog meer stoelen klaar....


Foto's van eerdere bijeenkomsten kun je hieronder zien.