Ontmoet 17+ Regionale Jongeren avonden
GGIN

Ontmoet 17+ Regionale Jongerenavonden GGIN is een samenwerking tussen de gemeenten Barneveld, Elspeet, Uddel en Scherpenzeel. Wij als jongeren ontmoeten elkaar graag elke tweede vrijdagavond van de maand in een van onze kerken.

De eerstvolgende avond: D.V.vrijdag 13 oktober

13

oktober

vrijdag
​​​​​​​2023

​​​​​​Uddel​​​​​​​

10

november

vrijdag
​​​​​​​2023

​​​​​elspeet​​​​​​​

08

december

vrijdag
​​​​​​​2023

​​​​​scherpenzeel

12

januari

vrijdag
​​​​​​​2023

​​​​​barneveld

Over de avond:

Eerstvolgende avond:

vrijdag 13 oktober

Als het anders loopt in je leven


Waarschijnlijk ben je de afgelopen tijd ergens tegenaan gelopen waarbij je hulp nodig hebt. Maar...hulp vragen is een hele stap. Laat staan het voeren van gesprekken van het probleem waar je tegenaan loopt. Je ziet het wel om je heen: huwelijken lopen op de klippen, jongeren lopen vast. De nood is enorm en wat is de oorzaak? De boze richt zijn pijlen op daar waar liefde woont, omdat daar de Heere Zijn zegen gebiedt. Alles wat samenbindt én naar Gods Woord wil leven ligt onder vuur. Een probleem wat speelt midden in de reformatorische gezindte. De spreker hoopt deze avond (praktijk)situaties met ons te delen en daarvoor bruikbare en praktische handvatten aan te reiken. Kernwoorden die de spreker typeren: kritisch, nuchter, vooruitdenkend, groot doel en kleine stappen. Kom jij ook deze avond?Kom je ook?


Datum: vrijdag 13 oktober 2023
Locatie: Uddel

Adres: Paleisweg 214, Ermelo

Thema: Als het anders loopt in je leven

Spreker: de heer D. Rebel

​​​​​​​Inloop avond: 19.30 uur

Start avond: 19.45 uur


Contact: info@ontmoetjongerenggin.nl​​​​​

​​​​​​​


Over de spreker


De heer (Dirk) Rebel verzorgt trainingen over persoonlijke ontwikkeling via zijn onderneming.

Zijn passie is om mensen helpen te ontwikkelen en te laten groeien naar het volgende niveau.
Vanaf 21.45 uur is er volop gelegenheid voor een hapje & een drankje.

Aanmelden

Meld je ook aan!

Voor de eerstvolgende jongerenavond op D.V. vrijdag 13 oktober 2023


​​​​​​​Fijn dat je er was!

De eerste avond van het nieuwe seizoen is voorbij. En wat was het mooi om elkaar weer te zien! Tijdens de maaltijd werd er al volop kennis gemaakt met elkaar. We hebben het thema 'lijden in Bijbels licht' met elkaar besproken onder leiding van ds. A. Verschuure. De vraag die centraal stond is 'waar brengt het ons'. Dichter bij het leed of bij Christus? Dank dat jullie er waren en graag tot ziens op D.V. 13 oktober in Uddel.

Graag tot september.

Op de laatste avond van het seizoen heeft dominee A. Schultink ons meegenomen in zijn persoonlijk levensverhaal en een en ander verteld over het onderwerp: de wedergeboorte. Een onderwerp waar veel over gesproken en gezegd is: hoe werkt God in harten van zondaren? Wat doen wij met de oproep tot bekering in ons leven? Fijn dat er veel vragen werden gesteld! Dankjewel voor je komst en we zien je graag D.V. vrijdag 15 september in Barneveld.

Bedankt vanuit Elspeet!


Steef Post heeft ons meegenomen in onze eigen generatie deze avond! De huidige generatie is op zoek naar grenzeloze vrijheid maar ervaart stress. Zeker onder druk van (sociale) media. Voor wie wil je relevant zijn? Zijn verhaal gaf ons duidelijkheid over hoe we grote en kleine besluiten kunnen nemen vanuit maatschappelijk en persoonlijk oogpunt. En zeker vanuit het oogpunt van onze doop. Welkom op de volgende avond D.V. donderdag 8 juni.
Terugblik vanuit Barneveld - dankjewel!


Die informele avond was voor veel jongeren een waar genoegen. Het was goed om te beginnen met Gods Woord uit Hebreeen 12 en samen te zingen. Voor de rest van de avond werden nieuwe contacten gelegd onder het genieten van de taart, hamburgers, de teamgeest met de quiz en allerlei spellen die (spontaan) op tafel kwamen. Het is helder: dit gaan we bij leven en welzijn een keer of wat herhalen. Bedankt voor de gezelligheid die jullie meebrachten!


Goed dat we je gezien hebben in Uddel!


Ondanks de weersomstandigheden waren er toch een heel aantal jongeren in Uddel! De speker, de heer A. Kooijman, heeft ons figuurlijk meegenomen in het heelal. Wat een bijzondere wereld is dat! Wat is het heelal onmetelijk groot! Veel klassieke thema's kwamen langs: verhouding wetenschap en Bijbel; wat weten we wel en niet? Een boeiende lezing. Wat overblijft is: verwondering naar onze Schepper en een indruk van onze nietigheid. 't Is de Heer, wiens alvermogen, 't groot heelal heeft voortgebracht (Ps. 146:4). Bedankt voor jullie komst, vragen en inbreng. We kijken heel goed terug!

We hebben je gezien in Barneveld.


Prachtig om te zien hoe groot de interesse was in het onderwerp Liefde en Relaties. De therapeuten van Praktijk den Uijl hebben ons alles verteld over de peilers van een goede relatie (geestelijk, emotioneel, lichamelijk en sociaal) en over de verwerking van persoonlijke pijn van het verleden in het heden. Veel tips zijn er gedeeld. Bovendien is er gewezen naar Christus als dé Bruidegom die alles voor Zijn kerk over had. Zoekt eerst het Koninkrijk Gods. Fijn dat jullie er waren!

Aanmelden

Leuk dat je er was in Scherpenzeel!


Dhr. L. van Welie heeft ons vertelt over zijn werk als IC-verpleegkundige. Hij legde uit wanneer je op het IC terecht komt en voor welke moeilijke keuzes familieleden van patiënten, maar ook zorgmedewerkers komen te staan. Deze keuzes gaan vaak over leven en dood. Hoe ver kun je gaan? Deze ethische dilemma's hebben we besproken. Na de pauze heeft dhr. Van Welie de vragen die er waren met ons behandeld. Het was een aansprekend thema, waar iedereen mee te maken kan krijgen. Leuk dat je er was!

We zien jullie graag terug op de eerstvolgende jongerenavond op vrijdag 10 februari 2023 in Barneveld!

Hartelijk dank voor jullie komst naar Elspeet


Ouderling Thomson heeft een boeiende lezing gegeven over de positie als christenen in Nederland en Europa. Bijvoorbeeld: hoe is in Nederland de gereformeerde gezindte tot standgekomen? Kunnen wetten ons beschermen, wat mogen wij verwachten? Wie zijn onze medestrijders? Aan de ene kant zijn we enorm bevoorrecht en hebben we een uitzonderingspositie als christenen in ons land. Aan de andere kant zien we steeds meer antichristelijke ontwikkelingen en dezelfde wetgeving. Ouderling Thomson riep ons op om waakzaam te zijn, maar bovenal vrede met God te zoeken. We hopen jullie te ontmoeten op 13 januari 2023 in Scherpenzeel!

Aanmelden

Dank voor je komst naar Barneveld


Mark Brouwer heeft ons vrijdag 11 november meegenomen naar de wereld van grote beslissingen op hoog niveau. Zijn werk bij de NAVO kwam die avond dichterbij. Hij deelde met ons de achtergronden van de oorlog in Oekraine en de nood van vluchtelingen. Ook hebben we samen nagedacht over normen en waarden op persoonlijk niveau met de groepjesbespreking. Mark benadrukte ons nooit onze afkomst te verloochenen, in welk beroep of studie je ook doet of hebt. Niets gaat buiten Zijn regering om. Fijn dat er weer zo'n grote groep was! We hopen je de volgende keer, vrijdag 9 december, in Elspeet te ontmoeten!


Dank voor je komst naar Uddel op 14 oktober!


Fijn dat jullie er allemaal waren in het mooie Uddel. Dominee Krijgsman begon met de vraag of we beseffen dat de Bijbel het Woord van Gód is. De Bijbel is uniek! Hij leert ons Wie Hij is, wie wij waren voor de val en wie we zijn door de val. Maar ook hoe we door genade zalig kunnen worden. Hij gaf aan waarom het zo noodzakelijk is om de Bijbel te hebben als wapen, om onze mening goed te kunnen onderbouwen in de maatschappij. Onderzoek wat je leest. We kijken terug op een leerzame lezing en gezellig samenzijn. Graag zien we jullie terug in Barneveld op D.V. vrijdag 11 november.

Fijn dat je er was in Barneveld!


Op vrijdag 1 juli 2022 hadden we samen de afsluiting van het seizoen. Dominee Van der Tang sprak over Gods leiding on ons leven en hoe hij dat heeft ervaren. Ook gaf hij ons praktische tips bij het maken van onze keuzes in ons leven. We zagen terug in de enquete dat jullie de groepsgesprekken en kennismaking hebben gewaardeerd! We hebben de avond afgesloten met lekker ijs van Ijstijd! Fijn dat jullie er waren, de zaal zat propvol, dus de volgende keer zetten we nog meer stoelen klaar....


Foto's van eerdere bijeenkomsten kun je hieronder zien.